Ändringar i google tjänsternas inloggning

Detta meddelande beskriver hur Studerande och Lärare loggar in till exempelvis Classroom

I och med ändringarna som genomförts under sommaren har även Googletjänsternas inloggning ändrats att vara bunda med samma användarnamn och lösen som till de övriga tjänsterna.


Offentligt, till lärare, till studerande och till personalen