En del av följande läroanstalters notiser kan läsas utan inloggning:

Prakticum

Välkommen till Wilma för Yrkesinstitutet Prakticum

Gemensam ansökan 2020

Vårt utbildningsutbud som ingår i gemensam ansökan finns nu publicerat i Studieinfo.

Ansökningstiden är 18.2–10.3.2020.
Ansökningstiden utgår 10.3 kl. 15.00.
Eventuella språk- och inträdesprov ordnas i april-maj.
Du får information om antagningsresultatet tidigast 11.6.2020. Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du antagningsresultatet också i din e-post.
Ta emot studieplatsen genast då du får antagningsresultatet, senast 25.6.2020.

Ansökan utanför den gemensamma ansökan både för unga och vuxna sker genom vår kontinuerliga ansökan.

Välj bland ett stort utbud av utbildningar och fortbildningar.

Val till utbildning per enhet
Utbildning i Borgå
Utbildning i Helsingfors
Utbildning i Esbo

VALMA Utbildning

Info för dig som sökt till oss

Det som du behöver veta för att inleda dina studier hittar du på Prakticums hemsida Studiestart.

Ansökan till yrkesutbildning för idrottare
Prakticum är det enda svenskspråkiga yrkesinstitutet som från och med 1.1.2018 har status som yrkesutbildare för idrottare. Detta innebär att idrottare vid Prakticum erbjuds flexibla studiestigar som stöder såväl yrkesstudierna som idrottskarriären. Vid Prakticum beaktas alla idrottsgrenar och för varje idrottare görs en individuell plan över hur idrottandet och studierna kan kombineras.
Du ansöker om att studera med idrottsprofilering genom att fylla i ansökningsblanketten på vår hemsida i samband med att du lämnar in din ansökan. Därtill lämnar du elektronskt in en anmälan i samband med att du antar din studieplats i Wilma.

Mer information:
Björn ”Nalle” Nylund
Idrottskoordinator
Jan-Magnus Janssons plats 5
00560 Helsingfors

bjorn.nylund(a)prakticum.fi
0400 247 250

Ansökan till kombistudier och e-sport ??

Mer information:
Barbro Björk-Sinisalo (kombistudier)
barbro.sinisalo(a)prakticum.fi
040 542 6400

Karl Ögland (e-sport)
karl.ogland(a)prakticum.fi
050 508 0222

____________________________________________________________________________________________________

Länkar och instruktioner

Gör ett eget Wilma-användarnamn

____________________________________________________________________________________________________
Glömt ditt lösenord?

Vårdnadshavare och Handledare samt lärare, personal och studerande, om du har glömt ditt lösenord, klicka på länken "Glömt lösenord".
Följ sedan instruktionerna från programmet.
Glömt lösenord
Ofta ställda frågor
Vårdnadshavarens Wilma funktioner

Studerande som glömt lösen eller vars lösenord blivit gamla klicka på länken "Glömt lösenord?"
Glömt lösenord
____________________________________________________________________________________________________

Wilma 2.30.18 © 2000-2020 Visma